Supersuosittu Warrior Start -kurssi alkaa taas elokuussa. Varaa oma paikkasi nyt Early Bird -hintaan!

Sopimusehdot

TFW STADI OY:N SOPIMUSEHDOT, PÄIVITETTY 1.2.2023

  1. TFW Stadi Oy:n jäsenyydet ovat sopimuksesta riippuen kestoltaan joko toistaiseksi voimassa oleva, kolme, kuusi tai 12 kuukautta. Jäsenyys sisältää harjoitteluoikeuden TFW Stadin kaikille normaaleille lukujärjestyksen mukaisille tunneille (pois lukien erilliset kurssit). 10 kerran kortti on voimassa ostopäivästä 3 kuukautta ja sisältää harjoitteluoikeuden TFW Stadin kaikille normaaleille lukujärjestyksen mukaisille tunneille (pois lukien erilliset kurssit). Jäsenyytesi aktivoituu valitsemanasi ajankohtana, jolloin myös varausoikeutesi alkaa. Kurssien ja seminaarien aikataulut sekä harjoitteluoikeudet ilmoitetaan aina erikseen.
  2. TFW Stadi Oy:n pienryhmävalmennukset, yksilövalmennukset sekä kurssit määritellään tuotekohtaisesti erikseen, eivätkä ne automaattisesti sisällä harjoitteluoikeutta TFW Stadin lukujärjestyksen mukaisille tunneille.
  3. Jäsenyys on aina henkilökohtainen. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä sekä opiskelijan näytettävä voimassa oleva virallinen opiskelijakortti.

  4. TFW Stadi Oy:n toistaiseksi voimassa oleva sopimus jatkuu aina neljä (4) viikkoa kerrallaan. Laskutus tapahtuu neljän (4) viikon välein. Mikäli haluat katkaista sopimuksen, tulee se irtisanoa viimeistään 28 päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua kirjallisesti osoitteeseen info@tfwstadi.com.
  5. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimukset ovat määräaikaisia ja kestoltaan sopimuskauden mittaisia (3, 6 tai 12 kuukautta). Sopimuskausi on mahdollista irtisanoa merkittävän elämäntilanteen muutoksen johdosta, esimerkiksi ulkomaille muutto. Muuttoa pääkaupunkiseudun sisällä (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) ei lasketa merkittäväksi elämänmuutokseksi. Muussa tapauksessa maksettavaksi jää 50 % jäljellä olevan sopimuskauden hinnasta. Irtisanomiset käsitellään aina tapauskohtaisesti. Mikäli määräaikaista sopimusta ei irtisanota sähköpostitse kirjallisesti ilmoittamalla osoitteeseen info@tfwstadi.com viimeistään 28 vuorokautta määräaikaisen jäsenyyden päättymistä, jatkuu jäsenyys automaattisesti toistaiseksi voimassa olevana sopimuksena aiemman sitoutumisen hinnan mukaisesti. Tämän toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen hinta on voimassa niin kauan, kun jäsenyys TFW Stadi Oy:lla jatkuu yhtäjaksoisesti.  
  6. Kaikista TFW Stadin jäsenyyksiin liittyvistä ylimääräisistä muutoksista peritään 20 € käsittelykulu.
  7. TFW Stadi Oy:n jäsensopimus tehdään sähköisesti DL Prime Online -palvelussa. Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti hyväksymällä sopimusehdot, jonka jälkeen sopimus astuu voimaan välittömästi. Mikäli asiakas ei osta jäsenyyttä itse verkkokaupasta (ts. jäsenyys aktivoidaan TFW Stadi Oy:n henkilökunnan toimesta), luetaan sopimusehtojen hyväksymiseksi myös järjestelmän käyttöön ottaminen. Tässä tapauksessa asiakkaalle on tullut lähettää sopimusehdot selkeästi luettavaksi.
  8. Varatut tunnit tulee perua TFW stadin tuntivaraussovelluksen kautta vähintään neljä tuntia ennen tunnin alkua. Peruuttamattomasta tunnista tulee ”No Show” -merkintä ja kolmesta merkinnästä varausoikeutesi jäädytetään ja lähetämme 20 euron suuruisen sakkomaksun. Varausoikeus palautuu, kun maksu on suoritettu. Tämä koskee kaikkia jäsenyyksiä, myös 10 kerran korttia.

9. Mikäli asiakas sairastuu, voi hän anoa hyvitystä käyttämättä jääneestä harjoitteluajasta. Hyvitys anotaan kirjallisesti ja anomuksen liitteenä tulee olla lääkärintodistus, jossa määrätään liikuntakielto määräajaksi. Omavastuu näissä tapauksissa on aina 10 vuorokautta. Mikäli liikuntakielto jatkuu omavastuuta pidemmän aikaa, menee asiakkaan jäsenyys tauolle ja laskutus katkeaa. Laskutus jatkuu ja jäsenyys aktivoituu automaattisesti heti ensimmäisenä päivänä lääkärin määräämään liikuntakiellon päätyttyä. Lääkärin määräämä liikuntakielto ei automaattisesti katkaise jäsenyyttä, mutta määräaikaisen jäsenyyden päättyessä lääkärin määräämän liikuntakiellon aikana, asiakkaan jäsenyys raukeaa, ellei sitä ole erikseen jatkettu. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti eikä mitään hyvityksiä ei makseta rahana. Edellä mainitut 10 päivän omavastuu ja lääkärintodistus vaaditaan myös niissä tapauksissa, joissa 10 kerran kortin voimassaoloaikaa halutaan pidentää sairauden vuoksi. Tartuntatautiepidemiatilanteessa sovelletaan sopimusehtojen kohtaa numero 10.

10. Mikäli tartuntaepidemian aiheuttaman poikkeustilan vuoksi, tunteja joudutaan tilapäisesti perumaan tai joudut itse karanteeniin (esim. COVID-19), jo maksettuja harjoittelumaksuja ei palauteta tai harjoitteluaikaa hyvitetä peruutuksien tai karanteenin ajalta. Tartuntaepidemiatilanteessa kohta 10. korvaa kohdan 9.

11. Mikäli salin toiminta joudutaan keskeyttämään tartuntaepidemian vuoksi (esim. COVID-19) yli 4 viikon ajaksi, jäsenyydet menevät tauolle sopimuskaudesta riippumatta. Jäsenyydet aktivoituvat uudelleen siitä päivästä alkaen, kun toiminta on mahdollista käynnistää turvallisesti viranomaissuositusten mukaisesti. Siinä tapauksessa, että kohtuullisuuden rajoissa toimintaa voidaan jatkaa korvaavalla, normaalista poikkeavalla toiminnalla, jäsenyydet pysyvät normaalisti voimassa.

12. Tietyissä erikoistapauksissa (esimerkiksi väliaikainen muutto ulkomaille), jäsenyys voidaan keskeyttää määräajaksi, jolloin veloitukset ja harjoitteluoikeus katkeavat toistaiseksi. Jäsenyyden uudelleen aktivointi tulee sopia ennen keskeytystä. Keskeytyksestä veloitetaan TFW Stadin keskeytysmaksu 30 € sekä käsittelykulu 20 €. Keskeytys voi olla kestoltaan maksimissaan kuusi (6) kuukautta. Keskeytystä jäsenyyteen voi anoa kirjallisesti. Anomukset käsitellään tapauskohtaisesti.

13. Kolmen, kuuden ja 12 kuukauden sopimuskausiin sisältyy veloitukseton ja vapaaehtoinen taukomahdollisuus. Kolmen kuukauden sopimuskauteen sisältyy yhden (1) viikon tauko. Kuuden kuukauden sopimuskauteen sisältyy kahden (2) viikon tauko. 12 kuukauden sopimuskauteen sisältyy neljän (4) viikon tauko. Taukomahdollisuus tulee hyödyntää sopimuskauden aikana eikä sitä voi siirtää seuraavalle sopimuskaudelle. Kuuden ja 12 kuukauden sopimuskauden tauot voit pitää joko kerrallaan tai jaotella ne lyhyempiin ajanjaksoihin. Tauon ajalta ei peritä harjoittelumaksua. Tauoista tulee sopia etukäteen vähintään 4 viikkoa ennen tauon aloitusta sähköpostitse info@tfwstadi.com.

14. Sopimus laskutetaan DL Prime Online -palvelun kautta. Laskutus tapahtuu joko kertamaksuna tai neljän (4) viikon laskutusjaksoissa. Yrityslaskutukset sovitaan erikseen ja niihin lisätään 10 € laskutuslisä / lasku.

15. Mikäli maksua ei ole suoritettu eräpäivään mennessä, lähetetään siitä maksumuistutus, johon lisätään kulloinkin voimassa olevat muistutuskulut sekä viivästyskorot. Edelleen maksamatta oleva saatava siirretään perittäväksi Cash-In Consulting Oy:n kautta, jolloin asiakas on velvollinen maksamaan myös perintäkulut. TFW Stadi Oy voi keskeyttää asiakkaan oikeuden harjoitella maksamattomien laskujen takia. Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen ei vapauta asiakasta maksuvelvollisuudesta, koskien niitä sopimuksen mukaisia maksuja, jotka ovat erääntyneet ennen keskeyttämistä. Harjoitteluoikeus jatkuu, kun asiakas on maksanut eräntyneet saatavat mahdollisine viivästys- ja perintäkuluineen.

16. TFW Stadin harjoittelun ikäraja on 18 vuotta. Ikärajasta voidaan poiketa tapauskohtaisesti. Asiasta sovitaan erikseen huoltajan kanssa.

17. Harjoittelu TFW Stadi Oy:n tiloissa tapahtuu asiakkaan omalla vastuulla. Asiakas on itse vastuussa henkilökohtaisista harjoitteluun liittyvistä vakuutuksistaan.

18. Asiakas sitoutuu kertomaan valmentajille harjoittelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista mahdollisista terveydellisistä ja muista harjoitteluun vaikuttavista muutoksista.

19. Asiakas on tietoinen harjoitteluun liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun omalla vastuullaan, vapauttaen samalla TFW Stadi Oy:n vastuusta harjoittelujakson aikana asiakkaalle mahdollisesti ilmeneviin loukkaantumisiin tai rasitusvammoihin. TFW Stadi Oy:n jäsenyydet, valmennukset, kurssit, haasteet sekä muut palvelut eivät sisällä vakuutuksia. Jokainen asiakas on vastuussa omasta henkilökohtaisesta vakuutusturvastaan.

20. TFW Stadi Oy sitoutuu noudattamaan sopimusehtoja koko määräaikaisen sopimuksen ajan. Mahdolliset hintojen muutokset eivät vaikuta voimassa oleviin sopimuksiin.

21. TFW Stadi Oy saa lähettää minulle sähköpostitse salitoimintaan sekä jäsenyyteeni liittyviä tiedotteita sekä laskuja. Annan myös suostumukseni henkilötietojen käsittelyyn ja säilytykseen sekä luvan julkaista salilla otettuja kuvia sekä videoita, joissa saatan esiintyä. Asiakastietoja hallinnoidaan ja säilytetään DL Prime Online -palvelussa, WODConnect-palvelussa sekä MailChimp-palvelussa.

TFW Stadi Oy pidättää oikeuden kaikkiin mahdollisiin muutoksiin toimintaan, sopimusehtoihin sekä tuntijärjestykseen liittyen.

Kaipaatko apua?

Mahtavaa, että olet viihtynyt sivuillamme näin kauan! Jos sulla on kysymyksiä tai haluaisit keskustella meidän kanssa tarkemmin, niin täytä oheinen lomake – me olemme sinuun pikapuoliin yhteydessä! :)